ZAKRES KOMERCYJNY

BLOK Zarządzanie Nieruchomościami

I Zarządzanie Nieruchomością:

 1. Protokolarne przejęcie nieruchomości w zarządzanie wraz z dokumentacją z nią związaną.
 2. Uaktualnienie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni gruntowych, prowadzenie ewidencji pomieszczeń i powierzchni gruntowych.
 3. Nadzór nad firmą świadczącą usługi porządkowe wraz z dbałością o otoczenie terenu.
 4. Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji użytkowej.
 5. Organizacja i stały nadzór nad pracami remontowymi w budynku.
 6. Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, ogrzewania, gazu, wody i odprowadzania ścieków, wywozu odpadów komunalnych – w tym kontrolowanie prawidłowości realizacji umów przez usługodawców.
 7. Zgłaszanie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez usługodawców.
 8. W przypadku potrzeb wdrażamy sposoby zabezpieczeń i ochrony dla nieruchomości, nadzór nad firmą ochroniarską.
 9. Doradztwo w zakresie wyboru ubezpieczyciela i prowadzenie z nim negocjacji.
 10. Dyżur zarządcy na terenie nieruchomości w ustalonych terminach.
 11. Przygotowywanie rocznych planów gospodarczych (rzeczowo-finansowych) w oparciu o analizę kosztów i potrzeb nieruchomości.
 12. Realizacja rocznych planów gospodarczych.
 13. Przygotowywanie rozliczeń rocznego planu gospodarczego w tym zaplanowanego funduszu remontowego.
 14. Wykonywanie poleceń i zadań wydanych przez właściciela budynku w ramach obowiązków zarządcy oraz innych prac zakresu opieki nad budynkiem.
 15. Sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska jeśli zleceniodawca korzysta ze środowiska zgodnie z art. 273 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
 16. Prezentowanie nieruchomości potencjalnym klientom.
 17. Nadzór nad procesem wynajmu, wpłat wnoszonych przez najemców, prowadzenie windykacji.
 18. Stały kontakt z najemcami, bieżące rozwiązywanie problemów.
 19. Rozdzielanie kosztów utrzymania nieruchomości pomiędzy najemców.
 20. Przeprowadzanie kalkulacji stawek czynszowych na podstawie stawek konkurencji.
 21. Protokolarny odbiór wynajmowanych powierzchni biurowych i magazynowych od najemców w momencie rozwiązania umów najmu.
 22. Dokonywanie obliczeń i składanie deklaracji opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

II Obsługa techniczna budynku:

 1. Obsługę techniczną nieruchomości – rutynowe czynności w zakresie obsługi nieruchomości i utrzymania jej w należytym stanie.
 2. Zlecanie bieżącej konserwacji i prac naprawczych nieruchomości.
 3. Zlecanie kontroli technicznych urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
 4. Zlecanie obligatoryjnych przeglądów technicznych w tym budowlany, kominiarski, wentylacyjny.
 5. Sprawdzenie kompletności dokumentacji nieruchomości, prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości.
 6. Odtworzenie i uzupełnienie dokumentacji technicznej nieruchomości w przypadku stwierdzenia braków.
 7. Utrzymanie w ruchu obiektu przez usuwanie i zabezpieczenie awarii technicznych wykonywane na zlecenie przez specjalistyczne firmy.
 8. Zawieranie umów na roboty i usługi remontowo – konserwacyjne za pisemną zgodą zlecającego.
 9. Odwoływanie alarmów w momencie włączenia się alarmu, po wcześniejszym sprawdzeniu, czy alarm został wywołany przez któregoś z najemców zgodnie z ustaleniami z właścicielem budynku.

Jesteśmy elastyczni i wiemy, że każdy budynek należy traktować indywidualnie.

Powyższy zakres to oferta wyjściowa, podlegająca negocjacjom.

Blok

Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Długa 47/2
85-034 Bydgoszcz

Kontakt
+48 52 341 07 44
biuro@blok-nieruchomosci.pl

Marek Uhlenberg
Tel.: +48 660-336-115

Krzysztof Mańkowski
Tel.: +48 577-002-542

Pracujemy w godzinach
pon. – pt.
  08:00 – 16:00
sob.
  nieczynne

STREFA KLIENTA

Ta strona używa plików cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close