ZAKRES WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

BLOK Zarządzanie Nieruchomościami

I Zarządzanie Nieruchomością:

 1. Zapewnienie utrzymania porządku i czystości pomieszczeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia poprzez nadzór firmy świadczącej usługi sprzątania.
 2. Organizację i prowadzenie zebrań Wspólnoty.
 3. Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji użytkowej.
 4. Reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji państwowej.
 5. Stała współpraca z Zarządem.
 6. Organizacja i stały nadzór nad pracami remontowymi w budynku.
 7. Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, ogrzewania, gazu, wody i odprowadzania ścieków, wywozu odpadów komunalnych – w tym kontrolowanie prawidłowości realizacji umów przez usługodawców.
 8. Przyjmowanie oraz zgłaszanie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez usługodawców.
 9. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego Wspólnoty.
 10. Sporządzanie projektów uchwał i w razie potrzeby indywidualne zbieranie głosów.
 11. Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do lokatorów lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych.
 12. Przez cały okres trwania umowy zapewniamy wszystkim właścicielom lokali wgląd do dokumentów w celach kontrolnych (po wcześniejszym umówieniu się).

II Obsługa techniczna budynku:

 1. Obsługę techniczną nieruchomości – rutynowe czynności w zakresie obsługi nieruchomości i utrzymania jej w należytym stanie.
 2. Zlecanie bieżącej konserwacji i prac naprawczych nieruchomości.
 3. Zlecanie kontroli technicznych urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
 4. Zlecanie obligatoryjnych przeglądów technicznych.
 5. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 6. Utrzymanie w ruchu obiektu przez usuwanie i zabezpieczenie awarii technicznych wykonywane na zlecenie przez specjalistyczne firmy.
 7. Zawieranie umów na roboty i usługi remontowo – konserwacyjne.

III Finanse i Księgowość:

 1. Obsługę księgową Wspólnoty Mieszkaniowej, prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów.
 2. Prowadzenie rozliczeń za usługi świadczone na rzecz poszczególnych lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej (zimna i ciepła woda, ogrzewanie, wywóz odpadów komunalnych) oraz usług związanych z częścią wspólną we Wspólnocie i kontrolę wpłat wnoszonych przez użytkowników nieruchomości.
 3. Zapewnienie ubezpieczenia budynku od odpowiedzialności cywilnej oraz od ognia i innych żywiołów.
 4. Lokowanie wolnych środków Wspólnoty na najkorzystniejszych lokatach bankowych.
 5. Prowadzenie rozmów z bankami w sprawie możliwości kredytowych nieruchomości.
 6. Wystosowywanie wezwań do zapłaty właścicielom lokali z tytułu zaległości w płatnościach.
 7. Wszczynanie koniecznych procedur mających na celu windykację zaległości czynszowych.
 8. Przez cały okres trwania umowy zapewniamy wszystkim właścicielom lokali wgląd do dokumentów w celach kontrolnych (po wcześniejszym umówieniu się).

Jesteśmy elastyczni i wiemy, że każdy budynek należy traktować indywidualnie.

Powyższy zakres to oferta wyjściowa, podlegająca negocjacjom.

Blok

Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Długa 47/2
85-034 Bydgoszcz

Kontakt
+48 52 341 07 44
biuro@blok-nieruchomosci.pl

Marek Uhlenberg
Tel.: +48 660-336-115

Krzysztof Mańkowski
Tel.: +48 577-002-542

Pracujemy w godzinach
pon. – pt.
  08:00 – 16:00
sob.
  nieczynne

STREFA KLIENTA

Ta strona używa plików cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close